S99.7 Liczne urazy stawu skokowego i stopy

EN: Multiple injuries of ankle and foot
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S90–S98
    EN: Injuries classifiable to more than one of the categories S90-S98
Powiązane kody: