S99.8 Inne określone urazy stawu skokowego i stopy

EN: Other specified injuries of ankle and foot
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: