F33.9 Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone

EN: Recurrent depressive disorder, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Depresja jednobiegunowa BNO
    EN: Monopolar depression NOS
Powiązane kody: