F33.8 Inne nawracające zaburzenia depresyjne

EN: Other recurrent depressive disorders
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: