XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T36-T50 Zatrucie lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
Nie obejmuje:
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:nefropatia (N14.0-N14.2)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:nieokreślony, niekorzystny skutek działania leku (T88.7)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:poaspirynowe zapalenie błony śluzowej żołądka (K29.-)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:zaburzenia dotyczące krwi (D50-D76)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:zapalenie skóry:kontaktowe (L23-L25)
 • działania niepożądane [„nadwrażliwość”, „reakcja na” itp.] właściwych leków, podanych prawidłowo; tego typu sytuacje należy sklasyfikować w zależności od charakteru działania niepożądanego, jak:zapalenie skóry:spowodowane zażytymi substancjami (L27.-)
 • intoksykacja o cechach zatrucia substancjami psychoaktywnymi (F10-F19)
 • nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia (F55)
 • patologiczne zatrucie lekiem (F10-F19)
 • reakcja na lek lub zatrucie u płodu i noworodka (P00-P96)
Obejmuje:
 • pomyłkowe podanie lub przyjęcie niewłaściwej substancji
 • przedawkowanie tych substancji
T36 Zatrucie antybiotykami stosowanymi ogólnoustrojowo
Nie obejmuje:
 • zatrucie antybiotykami:przeciwnowotworowymi (T45.1)
 • zatrucie antybiotykami:stosowanymi miejscowo do:oka (T49.5)
 • zatrucie antybiotykami:stosowanymi miejscowo do:ucha, nosa i gardła (T49.6)
 • zatrucie antybiotykami:stosowanymi miejscowo NGI (T49.0)
T37 Zatrucie innymi lekami stosowanymi ogólnoustrojowo w chorobach zakaźnych i pasożytniczych
Nie obejmuje:
 • zatrucie lekami przeciwzakaźnymi:stosowanymi miejscowo do:oka (T49.5)
 • zatrucie lekami przeciwzakaźnymi:stosowanymi miejscowo do:ucha, nosa i gardła (T49.6)
 • zatrucie lekami przeciwzakaźnymi:stosowanymi miejscowo NGI (T49.0)
T38 Zatrucie hormonami i ich syntetycznymi substytutami oraz antagonistami, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • zatrucie hormonami działającymi pobudzająco na macicę (T48.0)
 • zatrucie hormonami przytarczyc i ich pochodnymi (T50.9)
 • zatrucie mineralokortykoidami i ich antagonistami (T50.0)
T39 Zatrucie nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwreumatycznymi
T40 Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi [halucynogennymi]
Nie obejmuje:
 • intoksykacja o cechach zatrucia substancjami psychoaktywnymi (F10-F19)
T41 Zatrucie środkami znieczulającymi i gazami leczniczymi
Nie obejmuje:
 • zatrucie kokainą (T40.5)
 • zatrucie opioidami (T40.0-T40.2)
 • zatrucie benzodiazepinami (T42.4)
T42 Zatrucie lekami przeciwpadaczkowymi, uspokajająco-nasennymi i stosowanymi w chorobie Parkinsona
Nie obejmuje:
 • intoksykacja o cechach zatrucia substancjami psychoaktywnymi (F10-F19)
T43 Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • intoksykacja o cechach zatrucia substancjami psychoaktywnymi (F10-F19)
 • zatrucie barbituranami (T42.3)
 • zatrucie benzodiazepinami (T42.4)
 • zatrucie lekami obniżającymi łaknienie (T50.5)
 • zatrucie lekami psychodysleptycznymi [halucynogennymi] (T40.7-T40.9)
 • zatrucie metakwalonem (T42.6)
T44 Zatrucie lekami działającymi głównie na układ nerwowy wegetatywny
T45 Zatrucie środkami działającymi głównie ogólnoustrojowo i wpływającymi na składniki krwi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
T46 Zatrucie środkami działającymi głównie na układ krążenia
Nie obejmuje:
 • zatrucie metaraminolem (T44.4)
T47 Zatrucie środkami działającymi głównie na układ pokarmowy
T48 Zatrucie środkami działającymi głównie na mięśnie gładkie i szkieletowe oraz na układ oddechowy
T49 Zatrucie środkami działającymi miejscowo na skórę i błonę śluzową oraz lekami stosowanymi w okulistyce, laryngologii i stomatologii
Obejmuje:
 • zatrucie glikokortykosteroidami stosowanymi miejscowo
T50 Zatrucie lekami moczopędnymi i innymi nieokreślonymi lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi