XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
  • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
  • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R95-R99 Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu
Nie obejmuje:
  • śmierć płodu z nieokreślonej przyczyny (P95)
  • śmierć położnicza BNO (O95)
R96 Inny nagły zgon z nieznanej przyczyny
Nie obejmuje:
  • nagły zgon sercowy, tak opisany (I46.1)
  • zespół nagłej śmierci niemowląt (R95)
R96.0 Zgon natychmiastowy
R96.1 Zgon w okresie pierwszych 24 godzin od pojawienia się objawów, niedający się wytłumaczyć inaczej
Obejmuje:
  • Śmierć, o której wiadomo, że nie była następstwem przemocy lub przyczyn nagłych, lecz dla której nie można ustalić żadnej przyczyny
  • Zgon bez oznak choroby