XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
  • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
  • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R50-R69 Objawy i cechy chorobowe ogólne
R63 Objawy i dolegliwości związane z przyjmowaniem pokarmów i płynów
Nie obejmuje:
  • bulimia BNO (F50.2)
  • niedożywienie (E40-E46)
  • zaburzenia łaknienia bez organicznej przyczyny (F50.-)
R63.5 Nieprawidłowy przyrost masy ciała
Nie obejmuje:
  • nadmierny przyrost masy ciała podczas ciąży (O26.0)
  • otyłość (E66.-)