XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R50-R69 Objawy i cechy chorobowe ogólne
R55 Omdlenie i zapaść
Nie obejmuje:
 • astenia nerwowo-krążeniowa (F45.3)
 • niedociśnienie ortostatyczne (I95.1)
 • niedociśnienie ortostatyczne neurogenne (G90.3)
 • omdlenie:psychogenne (F48.8)
 • omdlenie:z przegrzania (T67.1)
 • omdlenie:z zatoki tętnicy szyjnej (G90.0)
 • stan utraty świadomości BNO (R40.2)
 • wstrząs:BNO (R57.9)
 • wstrząs:kardiogenny (R57.0)
 • wstrząs:pooperacyjny (T81.1)
 • wstrząs:w przebiegu lub wtórny do:czynności porodowej i porodu (O75.1)
 • wstrząs:w przebiegu lub wtórny do:poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00-O07)
 • zespół Stokesa-Adamsa (I45.9)
Obejmuje:
 • Krótka utrata przytomności
 • Omdlenie