XIV Choroby układu moczowo-płciowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
N80-N98 Niezapalne choroby żeńskiego układu rozrodczego
N87 Dysplazja szyjki macicy
Nie obejmuje:
 • rak in situ szyjki macicy (D06.-)
N87.2 Ciężka dysplazja szyjki macicy, niesklasyfikowana gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy [CIN] stopnia III z informacją lub bez informacji o nasilonej dysplazji (D06.-)
Obejmuje:
 • Ciężka dysplazja szyjki macicy BNO