VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G50-G59 Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
Nie obejmuje:
 • nerwoból BNO (M79.2)
 • pourazowe zaburzenia dotyczące nerwów, korzeni nerwowych i splotów – patrz urazy nerwów w zależności od okolicy ciała
 • zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych BNO (M54.1)
 • zapalenie nerwów obwodowych związane z ciążą (O26.8)
 • zapalenie nerwu BNO (M79.2)
G50 Zaburzenia nerwu trójdzielnego
Obejmuje:
 • zaburzenia V nerwu czaszkowego
G51 Zaburzenia nerwu twarzowego
Obejmuje:
 • zaburzenia VII nerwu czaszkowego
G52 Zaburzenia innych nerwów czaszkowych
Nie obejmuje:
 • zaburzenia:nerwu przedsionkowo-ślimakowego [VIII] (H93.3)
 • zaburzenia:nerwu wzrokowego [II] (H46)
 • zez porażenny spowodowany przez porażenie nerwu (H49.0-H49.2)
G53 Zaburzenia nerwów czaszkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G54 Zaburzenia korzeni i splotów nerwowych
Nie obejmuje:
 • nerwoból lub zapalenie nerwu BNO (M79.2)
 • pourazowe zaburzenia dotyczące korzeni i splotów nerwowych – patrz urazy nerwów w zależności od okolicy ciała
 • uszkodzenie krążków międzykręgowych (M50-M51)
 • zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych BNO (M54.1)
 • zapalenie nerwów lub korzeni nerwów rdzeniowych:lędźwiowo-krzyżowych BNO (M54.1)
 • zapalenie nerwów lub korzeni nerwów rdzeniowych:lędźwiowych BNO (M54.1)
 • zapalenie nerwów lub korzeni nerwów rdzeniowych:piersiowych BNO (M54.1)
 • zapalenie nerwów lub korzeni nerwów rdzeniowych:ramiennych BNO (M54.1)
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgów (M47.-)
 • zwyrodnienie korzeni nerwów rdzeniowych BNO (M54.1)
G55 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G56 Mononeuropatie kończyny górnej
Nie obejmuje:
 • pourazowe zaburzenia dotyczące nerwów – patrz urazy nerwów w zależności od okolicy ciała
G57 Mononeuropatie kończyny dolnej
Nie obejmuje:
 • pourazowe zaburzenia dotyczące nerwów – patrz urazy nerwów w zależności od okolicy ciała
G58 Inne mononeuropatie
G59 Mononeuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej