V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F30-F39 Zaburzenia nastroju [afektywne]
Inne:
 • (Ta część obejmuje zaburzenia charakteryzujące się przede wszystkim zmianą afektu lub nastroju w kierunku depresji (z towarzyszącym niepokojem lub bez niepokoju) lub nastroju podwyższonego. Zmianie nastroju towarzyszy zazwyczaj zmiana napędu; większość pozostałych objawów jest albo wtórna, albo zrozumiała w kontekście zmiany nastroju i aktywności. Większość tego typu zaburzeń ma charakter nawrotowy, a ich epizody często bywają spowodowane przez stresujące wydarzenia lub sytuacje.)
F33 Zaburzenia depresyjne nawracające
Inne:
 • (Zaburzenia te cechują się powtarzającymi się epizodami depresji, opisanej jako epizod depresyjny (F32.-), bez jakichkolwiek niezależnych epizodów wzmożonego nastroju i zwiększonej energii (mania) w przeszłości. Bezpośrednio po epizodzie depresyjnym mogą jednak wystąpić krótkotrwałe stany podwyższenia nastroju i zwiększonej aktywności (hipomania), niekiedy związane ze stosowaniem leczenia przeciwdepresyjnego. Cięższe postacie nawracających zaburzeń depresyjnych (F33.2 i F33.3) wykazują wiele cech wspólnych z wcześniejszymi koncepcjami diagnostycznymi, takimi jak: depresja w przebiegu psychozy maniakalno-depresyjnej, melancholia, depresja witalna i depresja endogenna. Pierwszy epizod może wystąpić w każdym wieku, począwszy od dzieciństwa aż do wieku podeszłego. Początek bywa ostry lub powolny, czas trwania od kilku tygodni do wielu miesięcy. Ryzyko pojawienia się epizodu maniakalnego u chorych z nawracającymi zaburzeniami depresyjnymi nigdy całkowicie nie znika, niezależnie od liczby przebytych epizodów depresyjnych. W przypadku pojawienia się epizodu maniakalnego rozpoznanie należy zmienić na zaburzenia afektywne dwubiegunowe (F31.-).)
Nie obejmuje:
 • nawracające krótkotrwałe epizody depresyjne (F38.1)
Obejmuje:
 • nawracające epizody:depresji psychogennej
 • nawracające epizody:depresji reaktywnej
 • nawracające epizody:reakcji depresyjnej
 • zaburzenie depresyjne zależne od pory roku
F33.0 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny łagodny
Inne:
 • (Zaburzenie charakteryzują nawracające epizody depresji. Obecny epizod wykazuje łagodne nasilenie, jak F32.0, a w przeszłości nie występowały zaburzenia maniakalne.)
F33.1 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny umiarkowany
Inne:
 • (Zaburzenie charakteryzują nawracające epizody depresji. Obecny epizod wykazuje umiarkowane nasilenie, jak F32.1, a w przeszłości nie występowały zaburzenia maniakalne.)
F33.2 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresji ciężkiej bez objawów psychotycznych
Inne:
 • (Zaburzenie charakteryzują nawracające epizody depresji. Obecny epizod wykazuje ciężkie nasilenie bez objawów psychotycznych, jak F32.2, a w przeszłości nie występowały zaburzenia maniakalne.)
Obejmuje:
 • Depresja endogenna bez objawów psychotycznych
 • Depresja witalna nawracająca, bez objawów psychotycznych
 • Duża depresja nawracająca, bez objawów psychotycznych
 • Psychoza maniakalno-depresyjna, postać depresyjna bez objawów psychotycznych
F33.3 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresji ciężkiej z objawami psychotycznymi
Inne:
 • (Zaburzenie charakteryzują nawracające epizody depresji. Obecny epizod wykazuje ciężkie nasilenie z objawami psychotycznymi, jak F32.3, a w przeszłości nie występowały zaburzenia maniakalne.)
Obejmuje:
 • Depresja endogenna z objawami psychotycznymi
 • Nawracające ciężkie epizody:depresji psychotycznej
 • Nawracające ciężkie epizody:dużej depresji z objawami psychotycznymi
 • Nawracające ciężkie epizody:psychozy depresyjnej psychogennej
 • Nawracające ciężkie epizody:psychozy depresyjnej reaktywnej
 • Psychoza maniakalno-depresyjna, postać depresyjna z objawami psychotycznymi
F33.4 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie stan remisji
Inne:
 • (Pacjent przebył w przeszłości dwa lub więcej epizodów depresyjnych, takich jak F33.0-F33.3, ale w okresie ostatnich kilku miesięcy nie występują objawy depresji.)
F33.8 Inne nawracające zaburzenia depresyjne
F33.9 Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone
Obejmuje:
 • Depresja jednobiegunowa BNO