F33.2 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresji ciężkiej bez objawów psychotycznych

EN: Recurrent depressive disorder, current episode severe without psychotic symptoms
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Depresja endogenna bez objawów psychotycznych
  EN: Endogenous depression without psychotic symptoms
 • Duża depresja nawracająca, bez objawów psychotycznych
  EN: Major depression, recurrent without psychotic symptoms
 • Psychoza maniakalno-depresyjna, postać depresyjna bez objawów psychotycznych
  EN: Manic-depressive psychosis, depressed type without psychotic symptoms
 • Depresja witalna nawracająca, bez objawów psychotycznych
  EN: Vital depression, recurrent without psychotic symptoms
Powiązane kody: