IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E00-E07 Choroby tarczycy
E00 Wrodzony zespół niedoboru jodu
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (F70-F79) w celu określenia współistniejącego opóźnienia rozwoju umysłowego.
Nie obejmuje:
 • subkliniczna niedoczynność tarczycy wtórna do niedoboru jodu (E02)
Obejmuje:
 • stany niedoboru jodu występujące endemicznie, wywołane bezpośrednio środowiskowym niedoborem jodu lub jako skutek niedoboru jodu u matki podczas ciąży. Wybrane stany aktualnie bez niedoczynności tarczycy, wynikające z nieodpowiedniego wydzielania hormonów tarczycy u rozwijającego się płodu. Mogą współistnieć środowiskowe czynniki wolotwórcze.
E01 Patologie tarczycy związane z niedoborem jodu i innymi chorobami
Nie obejmuje:
 • subkliniczna niedoczynność tarczycy wtórna do niedoboru jodu (E02)
 • wrodzony zespół niedoboru jodu (E00.-)
E02 Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu
E03 Niedoczynność tarczycy o innej etiologii
Nie obejmuje:
 • niedoczynność tarczycy związana z niedoborem jodu (E00-E02)
 • pozabiegowa niedoczynność tarczycy (E89.0)
E04 Inne wole nietoksyczne
Nie obejmuje:
 • wole wrodzone:BNO (E03.0)
 • wole wrodzone:miąższowe (E03.0)
 • wole wrodzone:rozlane (E03.0)
 • Wole wtórne do niedoboru jodu (E00-E02)
E05 Nadczynność tarczycy [tyreotoksykoza]
Nie obejmuje:
 • tyreotoksykoza noworodkowa (P72.1)
 • zapalenie tarczycy przewlekłe z przemijającą tyreotoksykozą (E06.2)
E06 Zapalenie tarczycy
Nie obejmuje:
 • poporodowe zapalenie tarczycy (O90.5)
E07 Inne choroby tarczycy