II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
Inne:
 • (Kategorie D37-D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.)
D39 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych
D39.0 Macica
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Macica
D39.1 Jajnik
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Jajnik
D39.2 Łożysko
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Łożysko
Nie obejmuje:
 • zaśniad groniasty BNO (O01.9)
Obejmuje:
 • Gruczolak kosmówkowy niszczący
 • Zaśniad groniasty:inwazyjny
 • Zaśniad groniasty:złośliwy
D39.7 Inne żeńskie narządy płciowe
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Inne żeńskie narządy płciowe
Obejmuje:
 • Skóra żeńskich narządów płciowych
D39.9 Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone