II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
Inne:
 • (Kategorie D37-D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.)
D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu pokarmowego
D37.0 Warga, jama ustna i gardło
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Warga, jama ustna i gardło
Nie obejmuje:
 • część krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego (D38.0)
 • nagłośnia:BNO (D38.0)
 • nagłośnia:część nadgnykowa (D38.0)
 • skóra wargi (D48.5)
Obejmuje:
 • Brzeg czerwieni wargowej
 • Duże i małe gruczoły ślinowe
 • Fałd nalewkowo-nagłośniowy:BNO
 • Fałd nalewkowo-nagłośniowy:powierzchnia gardłowa
 • Fałd nalewkowo-nagłośniowy:strefa brzeżna
D37.1 Żołądek
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Żołądek
D37.2 Jelito cienkie
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Jelito cienkie
D37.3 Wyrostek robaczkowy
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Wyrostek robaczkowy
D37.4 Okrężnica
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Okrężnica
D37.5 Odbytnica
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Odbytnica
Obejmuje:
 • Zgięcie esiczo-odbytnicze
D37.6 Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Obejmuje:
 • Brodawka większa dwunastnicy Vatera
D37.7 Inne narządy układu pokarmowego
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Inne narządy układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • odbyt:brzeg (D48.5)
 • odbyt:skóra (D48.5)
 • skóra okolicy odbytu (D48.5)
Obejmuje:
 • Jelito BNO
 • Kanał odbytu
 • Odbyt BNO
 • Przełyk
 • Trzustka
 • Zwieracz odbytu
D37.9 Narządy układu pokarmowego, nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Narządy układu pokarmowego, nieokreślone