O42.9 Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, nieokreślone

EN: Premature rupture of membranes, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: