T14.5 Uraz naczynia krwionośnego (naczyń krwionośnych) nieokreślonej okolicy ciała

EN: Injury of blood vessel(s) of unspecified body region
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Oderwanie
  EN: Avulsion
 • Przecięcie
  EN: Cut
 • Zranienie
  EN: Injury
 • Rozerwanie
  EN: Laceration
 • Urazowy:
  EN: Traumatic:
  • tętniak lub przetoka (tętniczo-żylna)
   EN: aneurysm or fistula (arteriovenous)
  • tętniczy krwiak
   EN: arterial haematoma
  • pęknięcie
   EN: rupture
Powiązane kody: