O73 Zatrzymanie łożyska i błon płodowych, bez krwotoku

EN: Retained placenta and membranes, without haemorrhage
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: