O30-O48 Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych

EN: Maternal care related to the fetus and amniotic cavity and possible delivery problems
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: