Powiązane kody:
 • M60-M63 Choroby mięśni
  EN: Disorders of muscles
 • M62 Inne choroby mięśni
  EN: Other disorders of muscle
 • M62.8 Inne określone choroby mięśni
  EN: Other specified disorders of muscle
  • Przepuklina mięśniowa (pochewki)
   EN: Muscle (sheath) hernia
 • M61 Zwapnienie i skostnienie mięśni
  EN: Calcification and ossification of muscle
 • S76.3 Uraz ścięgien i mięśni tylnej grupy mięśni uda
  EN: Injury of muscle and tendon of the posterior muscle group at thigh level
 • M61.2 Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni
  EN: Paralytic calcification and ossification of muscle
  • Kostniejące zapalenie mięśni związane z porażeniem czterech lub dwóch kończyn
   EN: Myositis ossificans associated with quadriplegia or paraplegia
 • Q62.1 Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu
  EN: Atresia and stenosis of ureter
  • Wrodzona niedrożność:
   EN: Congenital occlusion of:
   • moczowodu
    EN: ureter
   • połączenia miedniczkowo-moczowodowego
    EN: ureteropelvic junction
   • ujścia moczowodu do pęcherza
    EN: ureterovesical orifice
  • Moczowód niedrożny
   EN: Impervious ureter
 • C16.0 Wpust
  EN: Cardia
  • Ujście wpustowe
   EN: Cardiac orifice
  • Połączenie przełykowo-wpustowe
   EN: Cardio-oesophageal junction
  • Połączenie przełykowo-żołądkowe
   EN: Gastro-oesophageal junction
  • Przełyk i żołądek
   EN: Oesophagus and stomach
 • C16.0 Wpust
  EN: Cardia
  • Ujście wpustowe
   EN: Cardiac orifice
  • Połączenie przełykowo-wpustowe
   EN: Cardio-oesophageal junction
  • Połączenie przełykowo-żołądkowe
   EN: Gastro-oesophageal junction
  • Przełyk i żołądek
   EN: Oesophagus and stomach
 • M46.0 Entezopatia kręgosłupa
  EN: Spinal enthesopathy
  • Choroba więzadeł lub przyczepów ścięgnistych mięśni kręgosłupa
   EN: Disorder of ligamentous or muscular attachments of spine