XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
 • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
 • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z55-Z65 Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi
Z55 Problemy związane z wykształceniem i analfabetyzmem
Nie obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F89)
Z56 Problemy związane z zatrudnieniem i bezrobociem
Nie obejmuje:
 • narażenie zawodowe na czynniki ryzyka (Z57.-)
 • problemy związane z zamieszkaniem i warunkami ekonomicznymi (Z59.-)
Z57 Narażenie zawodowe na czynniki ryzyka
Z58 Problemy związane ze środowiskiem fizycznym
Nie obejmuje:
 • narażenie zawodowe (Z57.-)
Z59 Problemy związane z zamieszkaniem i warunkami ekonomicznymi
Nie obejmuje:
 • niedostateczne zaopatrzenie w wodę pitną (Z58.6)
Z60 Problemy związane ze środowiskiem społecznym
Z61 Problemy związane z negatywnymi przeżyciami w dzieciństwie
Nie obejmuje:
 • zespół dziecka maltretowanego (T74.-)
Z62 Inne problemy związane z wychowaniem
Nie obejmuje:
 • zespół dziecka maltretowanego (T74.-)
Z63 Inne problemy związane z najbliższą rodziną, łącznie z okolicznościami rodzinnymi
Nie obejmuje:
 • problemy związane z:negatywnymi przeżyciami w dzieciństwie (Z61.-)
 • problemy związane z:wychowaniem (Z62.-)
 • zespół dziecka maltretowanego (T74.-)
Z64 Problemy związane z określonymi okolicznościami psychospołecznymi
Z65 Problemy związane z innymi okolicznościami psychospołecznymi
Nie obejmuje:
 • obecny uraz – patrz indeks alfabetyczny