Z59.1 Złe warunki mieszkaniowe

EN: Inadequate housing
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Brak ogrzewania
  EN: Lack of heating
 • Ciasnota
  EN: Restriction of space
 • Usterki techniczne w domu uniemożliwiające odpowiednią opiekę
  EN: Technical defects in home preventing adequate care
 • Niekorzystne otoczenie
  EN: Unsatisfactory surroundings
Powiązane kody: