XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O85-O92 Powikłania związane głównie z połogiem
Inne:
 • (Kategorie O88.-, O91.- i O92.- obejmują wymienione stany nawet wówczas, gdy wystąpiły one w czasie ciąży i porodu.)
Nie obejmuje:
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O85 Zakażenie połogowe miejscowe i uogólnione
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:
 • posocznica podczas porodu (O75.3)
 • zator ropny i septyczny z przyczyn położniczych (O88.3)
Obejmuje:
 • Gorączka w okresie połogu
 • Posocznica w okresie połogu
 • Zapalenie błony śluzowej macicy w okresie połogu
 • Zapalenie otrzewnej w okresie połogu
O86 Inne zakażenia połogowe
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:
 • zakażenie w trakcie akcji porodowej (O75.3)
O87 Powikłania ze strony układu żylnego w okresie połogu
Nie obejmuje:
 • powikłania żylne w czasie ciąży (O22.-)
 • zator z przyczyn położniczych (O88.-)
Obejmuje:
 • w trakcie czynności porodowej, porodu i w okresie połogu
O88 Zator położniczy
Nie obejmuje:
 • zatory wikłające poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)
Obejmuje:
 • zatory tętnicy płucnej w czasie ciąży, porodu i połogu
O89 Powikłania znieczulenia w okresie połogu
Obejmuje:
 • powikłania u matki wtórne do stosowania środków do znieczulenia ogólnego lub miejscowego lub innych środków uspokajających w czasie połogu
O90 Powikłania okresu połogowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
O91 Zakażenia piersi związane z porodem
Obejmuje:
 • wymienione poniżej stany w okresie ciąży, połogu lub laktacji
O92 Inne choroby piersi i zaburzenia laktacji związane z porodem
Obejmuje:
 • wymienione poniżej stany w okresie ciąży, połogu lub laktacji