N98.9 Powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem, nieokreślone

EN: Complication associated with artificial fertilization, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: