E12.8 Z nieokreślonymi powikłaniami

EN: With unspecified complications
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: