O05.3 Niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami

EN: Incomplete, with other and unspecified complications
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Ze stanami z kategorii O08.3–O08.9
    EN: With conditions in O08.3-O08.9
Powiązane kody: