XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O10-O16 Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu
O10 Istniejące uprzednio nadciśnienie tętnicze wikłające ciążę, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • z nasilonym lub nakładającym się białkomoczem (O11)
Obejmuje:
 • wymienione stany z pierwotnym białkomoczem
O11 Istniejące uprzednio nadciśnienie z dołączającym się białkomoczem
Obejmuje:
 • Nakładający się stan przedrzucawkowy
 • Stany z kategorii O10.- powikłane nasilającym się białkomoczem
O12 Ciążowe [wywołane ciążą] obrzęki i białkomocz bez nadciśnienia
O13 Nadciśnienie ciążowe [wywołane ciążą] bez znamiennego białkomoczu
Obejmuje:
 • Łagodny stan przedrzucawkowy
 • Nadciśnienie ciążowe BNO
O14 Nadciśnienie ciążowe [wywołane ciążą] ze znacznym białkomoczem
Nie obejmuje:
 • nakładający się stan przedrzucawkowy (O11)
O15 Rzucawka
Obejmuje:
 • drgawki wtórne do stanów z kategorii O10-O14 i O16
 • rzucawka z nadciśnieniem ciążowym lub istniejącym uprzednio
O16 Nieokreślone nadciśnienie u ciężarnej