XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K55-K63 Inne choroby jelit
K63 Inne choroby jelit
K63.0 Ropień jelita
Nie obejmuje:
 • ropień:okolicy odbytu i odbytnicy (K61.-)
 • ropień:wyrostka robaczkowego (K35.1)
 • stany z chorobą uchyłkową (K57.-)
K63.1 Perforacja jelita (nieurazowa)
Nie obejmuje:
 • perforacja (nieurazowa):dwunastnicy (K26.-)
 • perforacja (nieurazowa):wyrostka robaczkowego (K35.0)
 • stany z chorobą uchyłkową (K57.-)
K63.2 Przetoka jelitowa
Nie obejmuje:
 • przetoka:dwunastnicy (K31.6)
 • przetoka:jelitowo-genitalna u kobiet (N82.2-N82.4)
 • przetoka:okolicy odbytu i odbytnicy (K60.-)
 • przetoka:pęcherzowo-jelitowa (N32.1)
 • przetoka:wyrostka robaczkowego (K38.3)
K63.3 Wrzód jelita
Nie obejmuje:
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego (K51.-)
 • wrzód:dwunastnicy (K26.-)
 • wrzód:jelita czczego (K28.-)
 • wrzód:odbytu i odbytnicy (K62.6)
 • wrzód:trawienny o nieokreślonej lokalizacji (K27.-)
 • wrzód:żołądkowo-czczy (K28.-)
 • wrzód:żołądkowo-jelitowy (K28.-)
Obejmuje:
 • Wrzód pierwotny jelita cienkiego
K63.4 Opadnięcie trzewi
K63.5 Polip okrężnicy
Nie obejmuje:
 • polip gruczolakowaty okrężnicy (D12.6)
 • polipowatość okrężnicy (D12.6)
K63.8 Inne określone choroby jelit
K63.9 Choroba jelita, nieokreślona