XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K55-K63 Inne choroby jelit
K55 Naczyniowe choroby jelit
Nie obejmuje:
 • martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka (P77)
K56 Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny
Nie obejmuje:
 • niedokrwienne zwężenie jelita (K55.1)
 • niedrożność dwunastnicy (K31.5)
 • niedrożność smółkowa (E84.1)
 • pooperacyjna niedrożność jelitowa (K91.3)
 • stany z przepukliną (K40-K46)
 • wrodzone zwężenie jelita (Q41-Q42)
 • zwężenie odbytu i odbytnicy (K62.4)
K57 Choroba uchyłkowa jelita
Nie obejmuje:
 • uchyłek Meckela (Q43.0)
 • uchyłek wyrostka robaczkowego (K38.2)
 • wrodzony uchyłek jelita (Q43.8)
Obejmuje:
 • uchyłek jelita (cienkiego) (grubego)
 • uchyłkowatość jelita (cienkiego) (grubego)
 • zapalenie uchyłka jelita (cienkiego) (grubego)
K58 Zespół jelita drażliwego
Obejmuje:
 • drażliwe jelito grube
K59 Inne czynnościowe zaburzenia jelitowe
Nie obejmuje:
 • czynnościowe zaburzenia żołądka (K31.-)
 • psychogenne zaburzenia jelitowe (F45.3)
 • zaburzenia wchłaniania jelitowego (K90.-)
 • zmiana rytmu wypróżnień BNO (R19.4)
K60 Szczelina i przetoka odbytnicy i okolicy odbytu
Nie obejmuje:
 • stany z ropniem lub zapaleniem tkanki łącznej (K61.-)
K61 Ropień okolicy odbytu i odbytnicy
Obejmuje:
 • ropień okolicy odbytu i odbytnicy z przetoką lub bez przetoki
 • zapalenie tkanki łącznej okolicy odbytu i odbytnicy z przetoką lub bez przetoki
K62 Inne choroby odbytu i odbytnicy
Nie obejmuje:
 • hemoroidy (I84.-)
 • nieprawidłowa czynność kolostomii i enterostomii (K91.4)
 • nietrzymanie kału (R15)
 • wrzodziejące zapalenie odbytnicy (K51.2)
Obejmuje:
 • kanał odbytu
K63 Inne choroby jelit