VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G90-G99 Inne zaburzenia układu nerwowego
G90 Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego
Nie obejmuje:
 • poalkoholowe zaburzenia funkcji układu nerwowego wegetatywnego (G31.2)
G90.0 Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywna
Obejmuje:
 • Omdlenie w zespole zatoki tętnicy szyjnej
G90.1 Dysautonomia rodzinna [Rileya-Daya]
G90.2 Zespół Hornera
Obejmuje:
 • Zespół Bernarda(-Hornera)
G90.3 Zwyrodnienie wieloukładowe
Nie obejmuje:
 • niedociśnienie ortostatyczne BNO (I95.1)
Obejmuje:
 • Neurogenne niedociśnienie ortostatyczne [Shy’a-Dragera]
G90.4 Dysrefleksja autonomiczna
G90.8 Inne zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego
G90.9 Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego, nieokreślone