VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G70-G73 Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
G70 Miastenia i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
Nie obejmuje:
 • przemijająca miastenia noworodkowa (P94.0)
 • zatrucie jadem kiełbasianym (A05.1)
G71 Pierwotne zaburzenia mięśniowe
Nie obejmuje:
 • choroby metaboliczne (E70-E90)
 • wrodzona sztywność wielostawowa (Q74.3)
 • zapalenie mięśnia (M60.-)
G72 Inne miopatie
Nie obejmuje:
 • wrodzona sztywność wielostawowa (Q74.3)
 • zapalenie mięśnia (M60.-)
 • zapalenie skórno-wielomięśniowe (M33.-)
 • zapalenie wielomięśniowe (M33.2)
 • zawał niedokrwienny mięśnia (M62.2)
G73 Zaburzenia złącza mięśniowo-nerwowego i mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej