V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F30-F39 Zaburzenia nastroju [afektywne]
Inne:
  • (Ta część obejmuje zaburzenia charakteryzujące się przede wszystkim zmianą afektu lub nastroju w kierunku depresji (z towarzyszącym niepokojem lub bez niepokoju) lub nastroju podwyższonego. Zmianie nastroju towarzyszy zazwyczaj zmiana napędu; większość pozostałych objawów jest albo wtórna, albo zrozumiała w kontekście zmiany nastroju i aktywności. Większość tego typu zaburzeń ma charakter nawrotowy, a ich epizody często bywają spowodowane przez stresujące wydarzenia lub sytuacje.)
F38 Inne zaburzenia nastroju [afektywne]
Inne:
  • (Jakiekolwiek inne zaburzenia nastroju, których nasilenie lub czas trwania nie pozwalają zaliczyć ich do kategorii F30-F34.)
F38.1 Inne nawracające zaburzenia nastroju [afektywne]
Obejmuje:
  • Nawracające krótkie epizody depresyjne