IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E20-E35 Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:
 • ginekomastia (N62)
 • mlekotok (N64.3)
E20 Niedoczynność przytarczyc
Nie obejmuje:
 • pozabiegowa niedoczynność przytarczyc (E89.2)
 • przemijająca niedoczynność przytarczyc noworodkowa (P71.4)
 • tężyczka BNO (R29.0)
 • zespół DiGeorge’a (D82.1)
E21 Nadczynność i inne zaburzenia przytarczyc
Nie obejmuje:
 • osteomalacja:dorosłych (M83.-)
 • osteomalacja:dziecięca i młodzieńcza (E55.0)
E22 Nadczynność przysadki
Nie obejmuje:
 • nadmierna synteza:ACTH niezwiązana z chorobą Cushinga (E27.0)
 • nadmierna synteza:ACTH pochodzenia przysadkowego (E24.0)
 • nadmierna synteza:hormonu stymulującego tarczycę (E05.8)
 • zespół Cushinga (E24.-)
 • zespół Nelsona (E24.1)
E23 Niedoczynność i inne zaburzenia przysadki
Nie obejmuje:
 • pozabiegowa niedoczynność przysadki (E89.3)
Obejmuje:
 • wymienione stany niezależnie od lokalizacji patologii w przysadce lub w podwzgórzu
E24 Zespół Cushinga
E25 Zaburzenia nadnerczowo-płciowe
Obejmuje:
 • u kobiet:heteroseksualne przedwczesne rzekome pokwitanie
 • u kobiet:pseudohermafrodytyzm nadnerczowy
 • u mężczyzn:izoseksualne przedwczesne rzekome pokwitanie
 • u mężczyzn:makrogenitosomia przedwczesna
 • u mężczyzn:przedwczesne pokwitanie zależne od przerostu kory nadnerczy
 • wirylizacja (u kobiet)
 • zespoły nadnerczowo-płciowe, wirylizujące lub feminizujące, nabyte lub z powodu przerostu kory nadnerczy zależnego od wrodzonej patologii enzymatycznej w syntezie hormonów
E26 Hiperaldosteronizm
E27 Inne zaburzenia nadnerczy
E28 Zaburzenia czynności jajników
Nie obejmuje:
 • izolowany niedobór gonadotropin (E23.0)
 • pozabiegowa niedoczynność jajników (E89.4)
E29 Zaburzenia czynności jąder
Nie obejmuje:
 • azoospermia lub oligospermia BNO (N46)
 • izolowany niedobór gonadotropin (E23.0)
 • pozabiegowa niedoczynność jąder (E89.5)
 • zespół feminizujących jąder (E34.5)
 • zespół Klinefeltera (Q98.0-Q98.2)
 • zespół oporności na androgeny (E34.5)
E30 Zaburzenia pokwitania, niesklasyfikowane gdzie indziej
E31 Zaburzenia wielogruczołowe
Nie obejmuje:
 • ataksja teleangiektazja [zespół Louis-Bar] (G11.3)
 • dystrofia miotoniczna [Steinerta] (G71.1)
 • niedoczynność przytarczyc rzekoma (E20.1)
E32 Choroby grasicy
Nie obejmuje:
 • aplazja lub hipoplazja z niedoborem odporności (D82.1)
 • miastenia (G70.0)
E34 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:
 • niedoczynność przytarczyc rzekoma (E20.1)
E35 Zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej