II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C81-C96 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Inne:
 • (Określenia użyte w kategoriach C82-C85 dla chłoniaków nieziarniczych pochodzą z klasyfikacji Working Formulation, której celem jest znalezienie wspólnego mianownika wśród szeregu głównych schematów klasyfikacji. Określenia używane w tych schematach nie są podane w formie tabelarycznej, lecz mają postać indeksu alfabetycznego; nie zawsze możliwe jest odnalezienie terminów, które dokładnie odpowiadają określeniom użytym w zestawieniu tabelarycznym.)
Nie obejmuje:
 • wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych (C77.-)
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M959-M994 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C81 Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M965-M966 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]
Obejmuje:
 • chłoniak nieziarniczy guzkowy z polami rozlanymi lub bez pól rozlanych
 • kod morfologiczny M969 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C83 Chłoniak nieziarniczy rozlany
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M9593, M9595, M967-M968 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
Obejmuje:
 • kod morfologiczny M970 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M9590-M9592, M9594, M971 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
Obejmuje:
 • kod morfologiczny M976 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C90 Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M973, M9830 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C91 Białaczka limfatyczna
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M982, M9940-M9941 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C92 Białaczka szpikowa
Obejmuje:
 • białaczka:granulocytowa
 • białaczka:szpikowopochodna
 • kody morfologiczne M986-M988, M9930 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C93 Białaczka monocytowa
Obejmuje:
 • białaczka monocytoidalna
 • kod morfologiczny M989 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C94 Inne białaczki określonego rodzaju
Nie obejmuje:
 • białaczka plazmatycznokomórkowa (C90.1)
 • białaczkowa siatkowico-śródbłonkowica (C91.4)
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M984, M9850, M9900, M9910, M9931-M9932 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
Obejmuje:
 • kod morfologiczny M980 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M972, M974 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3