R27.8 Inne i nieokreślone zaburzenia koordynacji ruchów

EN: Other and unspecified lack of coordination
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: