R25 Patologiczne ruchy mimowolne

EN: Abnormal involuntary movements
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody:
 • H51 Inne zaburzenia ruchów obuocznych
  EN: Other disorders of binocular movement
 • X50 Przemęczenie i przetrenowanie powtarzanymi ruchami
  EN: Overexertion and strenuous or repetitive movements
 • R27.8 Inne i nieokreślone zaburzenia koordynacji ruchów
  EN: Other and unspecified lack of coordination
 • F98.0 Moczenie mimowolne nieorganiczne
  EN: Nonorganic enuresis
  • Moczenie mimowolne (pierwotne) (wtórne) o etiologii nieorganicznej
   EN: Enuresis (primary)(secondary) of nonorganic origin
  • Moczenie mimowolne czynnościowe
   EN: Functional enuresis
  • Moczenie mimowolne psychogenne
   EN: Psychogenic enuresis
  • Nietrzymanie moczu bez organicznej przyczyny
   EN: Urinary incontinence of nonorganic origin
 • R32 Nietrzymanie moczu, nieokreślone
  EN: Unspecified urinary incontinence
  • Moczenie mimowolne BNO
   EN: Enuresis NOS
 • H55 Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałki ocznej
  EN: Nystagmus and other irregular eye movements
  • Oczopląs:
   EN: Nystagmus:
   • BNO
    EN: NOS
   • wrodzony
    EN: congenital
   • sensoryczny
    EN: deprivation
   • rozkojarzony
    EN: dissociated
   • ukryty
    EN: latent
 • X51 Podróż i ruch
  EN: Travel and motion
 • F44.4 Dysocjacyjne zaburzenia ruchu
  EN: Dissociative motor disorders
  • Psychogenna:
   EN: Psychogenic:
   • afonia
    EN: aphonia
   • dysfonia
    EN: dysphonia
 • X36 Ofiara lawiny, osunięcia się ziemi lub innych ruchów ziemi
  EN: Victim of avalanche, landslide and other earth movements
 • F84.4 Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
  EN: Overactive disorder associated with mental retardation and stereotyped movements
 • T75.3 Choroba związana z ruchem
  EN: Motion sickness
  • Choroba:
   EN: Sickness:
   • lotnicza
    EN: Airsickness
   • morska
    EN: Seasickness
   • lokomocyjna
    EN: Travel sickness
 • E66.8 Inne postacie otyłości
  EN: Other obesity
  • Otyłość patologiczna
   EN: Morbid obesity
 • F10.0 Ostre zatrucie
  EN: Acute intoxication
  • Stan ostrego upojenia alkoholem
   EN: Acute drunkenness in alcoholism
  • Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
   EN: "Bad trips" (drugs)
  • Upojenie BNO
   EN: Drunkenness NOS
  • Intoksykacja patologiczna
   EN: Pathological intoxication
  • Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
   EN: Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
 • F11.0 Ostre zatrucie
  EN: Acute intoxication
  • Stan ostrego upojenia alkoholem
   EN: Acute drunkenness in alcoholism
  • Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
   EN: "Bad trips" (drugs)
  • Upojenie BNO
   EN: Drunkenness NOS
  • Intoksykacja patologiczna
   EN: Pathological intoxication
  • Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
   EN: Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
 • F12.0 Ostre zatrucie
  EN: Acute intoxication
  • Stan ostrego upojenia alkoholem
   EN: Acute drunkenness in alcoholism
  • Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
   EN: "Bad trips" (drugs)
  • Upojenie BNO
   EN: Drunkenness NOS
  • Intoksykacja patologiczna
   EN: Pathological intoxication
  • Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
   EN: Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
 • F13.0 Ostre zatrucie
  EN: Acute intoxication
  • Stan ostrego upojenia alkoholem
   EN: Acute drunkenness in alcoholism
  • Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
   EN: "Bad trips" (drugs)
  • Upojenie BNO
   EN: Drunkenness NOS
  • Intoksykacja patologiczna
   EN: Pathological intoxication
  • Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
   EN: Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
 • F14.0 Ostre zatrucie
  EN: Acute intoxication
  • Stan ostrego upojenia alkoholem
   EN: Acute drunkenness in alcoholism
  • Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
   EN: "Bad trips" (drugs)
  • Upojenie BNO
   EN: Drunkenness NOS
  • Intoksykacja patologiczna
   EN: Pathological intoxication
  • Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
   EN: Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
 • F15.0 Ostre zatrucie
  EN: Acute intoxication
  • Stan ostrego upojenia alkoholem
   EN: Acute drunkenness in alcoholism
  • Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
   EN: "Bad trips" (drugs)
  • Upojenie BNO
   EN: Drunkenness NOS
  • Intoksykacja patologiczna
   EN: Pathological intoxication
  • Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
   EN: Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
 • F16.0 Ostre zatrucie
  EN: Acute intoxication
  • Stan ostrego upojenia alkoholem
   EN: Acute drunkenness in alcoholism
  • Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
   EN: "Bad trips" (drugs)
  • Upojenie BNO
   EN: Drunkenness NOS
  • Intoksykacja patologiczna
   EN: Pathological intoxication
  • Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
   EN: Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
 • F17.0 Ostre zatrucie
  EN: Acute intoxication
  • Stan ostrego upojenia alkoholem
   EN: Acute drunkenness in alcoholism
  • Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
   EN: "Bad trips" (drugs)
  • Upojenie BNO
   EN: Drunkenness NOS
  • Intoksykacja patologiczna
   EN: Pathological intoxication
  • Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
   EN: Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication