M15 Zwyrodnienie wielostawowe

EN: Polyarthrosis
Opis:

Jest to stan zapalny dotyczący więcej niż jednego stawu. Do zwyrodnienia dochodzi w wyniku zużycia chrząstki stawowej, której zadaniem jest amortyzacja końca kości. Najczęściej dotyczy stawów rąk, kolan, bioder i kręgosłupa.

Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody:
 • H43.8 Inne zaburzenia ciała szklistego
  EN: Other disorders of vitreous body
  • Szklistkowe:
   EN: Vitreous:
   • zwyrodnienie
    EN: degeneration
   • odłączenie
    EN: detachment
 • M92.9 Osteochondroza młodzieńcza, nieokreślona
  EN: Juvenile osteochondrosis, unspecified
  • Zapalenie wyrośli kostnej
   EN: Apophysitis
  • Zapalenie nasady kości
   EN: Epiphysitis
  • Zapalenie kości i chrząstki
   EN: Osteochondritis
  • Zwyrodnienie kostno-chrzęstne
   EN: Osteochondrosis
 • M93.9 Osteochondropatia, nieokreślona
  EN: Osteochondropathy, unspecified
  • Zapalenie wyrośli kostnej
   EN: Apophysitis
  • Zapalenie nasady kości
   EN: Epiphysitis
  • Zapalenie kości i chrząstki
   EN: Osteochondritis
  • Zwyrodnienie kostno-chrzęstne
   EN: Osteochondrosis
 • M23.3 Inne uszkodzenia łąkotki
  EN: Other meniscus derangements
  • Zwyrodnienie łąkotki
   EN: Degenerate meniscus
  • Oderwanie łąkotki
   EN: Detached meniscus
  • Łąkotka pierścieniowata
   EN: Retained meniscus
 • G11.9 Ataksja dziedziczna, nieokreślona
  EN: Hereditary ataxia, unspecified
  • Dziedziczne:
   EN: Hereditary cerebellar:
   • ataksja móżdżkowa BNO
    EN: ataxia NOS
   • zwyrodnienie móżdżkowe
    EN: degeneration
   • zaburzenie móżdżkowe
    EN: disease
   • zespół móżdżkowy
    EN: syndrome
 • G90.3 Zwyrodnienie wieloukładowe
  EN: Multi-system degeneration
  • Neurogenne niedociśnienie ortostatyczne [Shy’a-Dragera]
   EN: Neurogenic orthostatic hypotension [Shy-Drager]
 • H18.4 Zwyrodnienie rogówki
  EN: Corneal degeneration
  • Obwódka starcza
   EN: Arcus senilis
  • Zwyrodnienie taśmowate rogówki
   EN: Band keratopathy
 • H35.3 Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego
  EN: Degeneration of macula and posterior pole
  • Pasma naczyniaste
   EN: Angioid streaks
  • Torbiel
   EN: Cyst
  • Druzy (zwyrodnieniowe)
   EN: Drusen (degenerative)
  • Otwór
   EN: Hole
  • Celofanowe zwyrodnienie
   EN: Puckering
  • Zwyrodnienie Kuhnta-Juniusa
   EN: Kuhnt-Junius degeneration
  • Starcze zwyrodnienie plamki (zanikowe) (wysiękowe)
   EN: Senile macular degeneration (atrophic)(exudative)
  • Toksyczne zwyrodnienie plamki
   EN: Toxic maculopathy
 • H35.4 Zwyrodnienie siatkówki obwodowe
  EN: Peripheral retinal degeneration
  • Zwyrodnienie siatkówki:
   EN: Degeneration, retina:
   • BNO
    EN: NOS
   • kraciaste
    EN: lattice
   • drobnotorbielowate
    EN: microcystoid
   • palisadowe
    EN: palisade
   • o wyglądzie kamieni brukowych
    EN: paving stone
   • siateczkowe
    EN: reticular
 • K04.2 Zwyrodnienie miazgi
  EN: Pulp degeneration
  • Zębiniaki
   EN: Denticles
  • Zwapnienia
   EN: Pulpal calcifications
  • Kamienie
   EN: Pulpal stones
 • K10.8 Inne określone choroby szczęki i żuchwy
  EN: Other specified diseases of jaws
  • Cherubizm
   EN: Cherubism
  • Wyrośla kostne
   EN: Exostosis
  • Zwyrodnienie włókniste
   EN: Fibrous dysplasia
  • Jednostronny:
   EN: Unilateral condylar:
   • rozrost
    EN: hyperplasia
   • niedorozwój
    EN: hypoplasia
 • F02.8 Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Dementia in other specified diseases classified elsewhere
  • Otępienie w przebiegu:
   EN: Dementia in:
   • lipidozy mózgu (E75.–†)
    EN: cerebral lipidosis (E75.-+)
   • padaczki (G40.–†)
    EN: epilepsy (G40.-+)
   • zwyrodnienia wątrobowo-soczewkowego (E83.0†)
    EN: hepatolenticular degeneration (E83.0+)
   • hiperkalcemii (E83.5†)
    EN: hypercalcaemia (E83.5+)
   • nabytej niedoczynności tarczycy (E01.–†, E03.–†)
    EN: hypothyroidism, acquired (E01.-+, E03.-+)
   • zatrucia (T36–T65†)
    EN: intoxications (T36-T65+)
   • stwardnienia rozsianego (G35†)
    EN: multiple sclerosis (G35+)
   • kiły układu nerwowego (A52.1†)
    EN: neurosyphilis (A52.1+)
   • niedoboru niacyny [pelagry] (E52†)
    EN: niacin deficiency [pellagra] (E52+)
   • guzkowego zapalenia tętnic (M30.0†)
    EN: polyarteritis nodosa (M30.0+)
   • tocznia rumieniowatego układowego (M32.–†)
    EN: systemic lupus erythematosus (M32.-+)
   • trypanosomatozy (B56.–†, B57.–†)
    EN: trypanosomiasis (B56.-+, B57.-+)
   • niedoboru witaminy B12 (E53.8†)
    EN: vitamin B12 deficiency (E53.8+)
 • L57.4 Zwiotczenie sprężyste skóry
  EN: Cutis laxa senilis
  • Zwyrodnienie starcze skóry
   EN: Elastosis senilis
 • M19 Inne zwyrodnienia stawów
  EN: Other arthrosis
  • 0 Umiejscowienie mnogie
   EN: Multiple sites
  • 1 Okolica barku
   EN: Shoulder region
   • obojczyk
    EN: clavicle
   • łopatka
    EN: scapula
   • staw:
    EN: joint:
    • barkowo-obojczykowy
     EN: acromioclavicular
    • ramienny
     EN: glenohumeral
    • mostkowo-obojczykowy
     EN: sternoclavicular
  • 2 Ramię
   EN: Upper arm
   • kość ramienna
    EN: humerus
   • staw łokciowy
    EN: elbow joint
  • 3 Przedramię
   EN: Forearm
   • kość promieniowa
    EN: radius
   • kość łokciowa
    EN: ulna
   • staw promieniowo-nadgarstkowy
    EN: wrist joint
  • 4 Ręka
   EN: Hand
   • nadgarstek
    EN: carpus
   • paliczki
    EN: fingers
   • śródręcze
    EN: metacarpus
   • stawy pomiędzy tymi kośćmi
    EN: joints between these bones
  • 5 Okolica miednicy i uda
   EN: Pelvic region and thigh
   • pośladek
    EN: buttock
   • kość udowa
    EN: femur
   • miednica
    EN: pelvis
   • staw biodrowy (biodro)
    EN: hip (joint)
   • staw krzyżowo-biodrowy
    EN: sacroiliac joint
  • 6 Podudzie
   EN: Lower leg
   • strzałka
    EN: fibula
   • staw kolanowy
    EN: knee joint
   • piszczel
    EN: tibia
  • 7 Kostka i stopa
   EN: Ankle and foot
   • śródstopie
    EN: metatarsus
   • stęp
    EN: tarsus
   • palce stopy
    EN: toes
   • staw skokowy
    EN: ankle joint
   • inne stawy stopy
    EN: other joints in foot
  • 8 Inne
   EN: Other
   • głowa
    EN: head
   • szyja
    EN: neck
   • żebra
    EN: ribs
   • czaszka
    EN: skull
   • tułów
    EN: trunk
   • kręgosłup
    EN: vertebral column
  • 9 Nieokreślone umiejscowienie
   EN: Site unspecified
 • G31.2 Zwyrodnienie układu nerwowego spowodowane przez alkohol
  EN: Degeneration of nervous system due to alcohol
  • Alkoholowa ataksja móżdżkowa
   EN: Alcoholic cerebellar ataxia
  • Alkoholowe zwyrodnienie móżdżkowe
   EN: Alcoholic cerebellar degenaration
  • Alkoholowe zwyrodnienie mózgu
   EN: Alcoholic cerebral degeneration
  • Encefalopatia alkoholowa
   EN: Alcoholic encephalopathy
  • Poalkoholowe zaburzenia funkcji układu nerwowego wegetatywnego
   EN: Dysfunction of autonomic nervous system due to alcohol
 • I51.5 Zwyrodnienie mięśnia sercowego
  EN: Myocardial degeneration
  • Zwyrodnienie serca lub mięśnia sercowego:
   EN: Degeneration of heart or myocardium:
   • tłuszczowe
    EN: fatty
   • starcze
    EN: senile
  • Choroba mięśnia sercowego
   EN: Myocardial disease
 • H18.1 Zwyrodnienie pęcherzowe rogówki
  EN: Bullous keratopathy
 • H18.5 Dziedziczne zwyrodnienia rogówki
  EN: Hereditary corneal dystrophies
  • Zwyrodnienie:
   EN: Dystrophy:
   • rogówki:
    EN: corneal:
    • nabłonkowe
     EN: epithelial
    • ziarniste
     EN: granular
    • siateczkowe
     EN: lattice
    • plamkowate
     EN: macular
   • Fuchsa
    EN: Fuchs
 • H31.1 Zwyrodnienie błony naczyniowej
  EN: Choroidal degeneration
  • Zanik
   EN: Atrophy
  • Stwardnienie
   EN: Sclerosis
 • H35.5 Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne
  EN: Hereditary retinal dystrophy
  • Zwyrodnienie:
   EN: Dystrophy:
   • siatkówki (białoplamkowe) (barwnikowe) (żółtakowate)
    EN: retinal (albipunctate)(pigmentary)(vitelliform)
   • tapetoretinalne
    EN: tapetoretinal
   • szklistkowo-siatkówkowe
    EN: vitreoretinal
  • Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
   EN: Retinitis pigmentosa
  • Choroba Stargardta
   EN: Stargardt's disease