H49-H52 Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji

EN: Disorders of ocular muscles, binocular movement, accommodation and refraction
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: