H34.0 Przemijające zamknięcie tętnicy siatkówki

EN: Transient retinal artery occlusion
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: