H34.1 Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki

EN: Central retinal artery occlusion
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: