Powiązane kody:
 • A17.8 Inne postacie gruźlicy układu nerwowego
  EN: Other tuberculosis of nervous system
  • Gruźliczak
   EN: Tuberculoma
  • Gruźlica
   EN: Tuberculosis
  • Gruźlicze:
   EN: Tuberculous:
   • ropień mózgu (G07*)
    EN: abscess of brain (G07*)
   • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (G05.0*)
    EN: meningoencephalitis (G05.0*)
   • zapalenie rdzenia kręgowego (G05.0*)
    EN: myelitis (G05.0*)
   • polineuropatia (G63.0*)
    EN: polyneuropathy (G63.0*)
 • G63.0 Polineuropatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Polyneuropathy in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
  • Polineuropatia w przebiegu:
   EN: Polyneuropathy (in):
   • błonicy (A36.8†)
    EN: diphtheria (A36.8+)
   • mononukleozy zakaźnej (B27.–†)
    EN: infectious mononucleosis (B27.-+)
   • trądu (A30.–†)
    EN: leprosy (A30.-+)
   • choroby z Lyme (A69.2†)
    EN: Lyme disease (A69.2+)
   • świnki (B26.8†)
    EN: mumps (B26.8+)
   • półpaśca (B02.2†)
    EN: postherpetic (B02.2+)
   • kiły, późnej (A52.1†)
    EN: syphilis, late (A52.1+)
   • kiły wrodzonej, późnej (A50.4†)
    EN: congenital syphilis, late (A50.4+)
   • gruźlicy (A17.8†)
    EN: tuberculous (A17.8+)
 • H03.1 Zajęcie powiek w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Involvement of eyelid in other infectious diseases classified elsewhere
  • Zajęcie powiek w przebiegu:
   EN: Involvement of eyelid in:
   • choroby gałki ocznej wywołanej przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.5†)
    EN: herpesviral [herpes simplex] infection (B00.5+)
   • trądu (A30.–†)
    EN: leprosy (A30.-+)
   • mięczaka zakaźnego (B08.1†)
    EN: molluscum contagiosum (B08.1+)
   • gruźlicy (A18.4†)
    EN: tuberculosis (A18.4+)
   • jagodzicy (A66.–†)
    EN: yaws (A66.-+)
   • choroby gałki ocznej wywołanej przez wirus herpes zoster (B02.3†)
    EN: zoster (B02.3+)
 • H19.2 Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Keratitis and keratoconjunctivitis in other infectious and parasitic diseases classified elsewhere
  • Nagminne zapalenie rogówki i spojówek (B30.0†)
   EN: Epidemic keratoconjunctivitis (B30.0+)
  • Zapalenie rogówki, a także rogówki i spojówek (śródmiąższowe) w przebiegu:
   EN: Keratitis and keratoconjunctivitis (interstitial) in:
   • zakażenia Acanthamoeba (B60.1†)
    EN: acanthamoebiasis (B60.1+)
   • odry (B05.8†)
    EN: measles (B05.8+)
   • kiły (A50.3†)
    EN: syphilis (A50.3+)
   • gruźlicy (A18.5†)
    EN: tuberculosis (A18.5+)
   • półpaśca (B02.3†)
    EN: zoster (B02.3+)
 • H67.0 Zapalenie ucha środkowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Otitis media in bacterial diseases classified elsewhere
  • Zapalenie ucha środkowego w przebiegu:
   EN: Otitis media in:
   • płonicy [szkarlatyny] (A38†)
    EN: scarlet fever (A38+)
   • gruźlicy (A18.6†)
    EN: tuberculosis (A18.6+)
 • A15.6 Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
  EN: Tuberculous pleurisy, confirmed bacteriologically and histologically
  • Gruźlica opłucnej
   EN: Tuberculosis of pleura
  • Gruźliczy ropniak opłucnej
   EN: Tuberculous empyema
 • A16.2 Gruźlica płuc, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
  EN: Tuberculosis of lung, without mention of bacteriological or histological confirmation
  • Gruźlica płuc
   EN: Tuberculosis of lung
  • Gruźlicze:
   EN: Tuberculous:
   • rozstrzenie oskrzeli
    EN: bronchiectasis
   • zwłóknienie płuc
    EN: fibrosis of lung
   • zapalenie płuc
    EN: pneumonia
  • Gruźlicza odma opłucnowa
   EN: Pneumothorax
 • A16.5 Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
  EN: Tuberculous pleurisy, without mention of bacteriological or histological confirmation
  • Gruźlica opłucnej
   EN: Tuberculosis of pleura
  • Gruźlicze:
   EN: Tuberculous:
   • ropniak opłucnej
    EN: empyema
   • zapalenie opłucnej
    EN: pleurisy
 • A16.9 Gruźlica układu oddechowego, nieokreślona, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
  EN: Respiratory tuberculosis unspecified, without mention of bacteriological or histological confirmation
  • Gruźlica układu oddechowego BNO
   EN: Respiratory tuberculosis NOS
  • Gruźlica BNO
   EN: Tuberculosis NOS
 • A18.5 Gruźlica oka
  EN: Tuberculosis of eye
  • Gruźlicze zapalenie:
   EN: Tuberculous:
   • naczyniówki i siatkówki† (H32.0*)
    EN: chorioretinitis+ (H32.0*)
   • blaszki nadtwardówkowej† (H19.0*)
    EN: episcleritis+ (H19.0*)
   • śródmiąższowe rogówki† (H19.2*)
    EN: interstitial keratitis+ (H19.2*)
   • tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
    EN: iridocyclitis+ (H22.0*)
   • rogówki i spojówek (śródmiąższowe) (pryszczykowe)† (H19.2*)
    EN: keratoconjunctivitis (interstitial)(phlyctenular)+ (H19.2*)