XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
  • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
  • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z70-Z76 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach
Z72 Problemy związane ze stylem życia
Nie obejmuje:
  • problemy związane z:okolicznościami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi (Z55-Z65)
  • problemy związane z:trudnościami życiowymi (Z73.-)