XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
  • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
  • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R70-R79 Nieprawidłowe wyniki badań krwi, bez rozpoznania
Nie obejmuje:
  • nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks alfabetyczny
  • nieprawidłowe wyniki badań:leukocytów, niesklasyfikowane gdzie indziej (D70-D72)
  • nieprawidłowe wyniki badań:płytek krwi (D69.-)
  • nieprawidłowe wyniki badań:prenatalnych (O28.-)
  • nieprawidłowe wyniki badań:profilu lipidowego (E78.-)
  • nieprawidłowe wyniki badań:układu krzepnięcia (D65-D68)
  • zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka (P50-P61)