XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O30-O48 Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych
O35 Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości lub uszkodzenia płodu
Nie obejmuje:
 • opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej niewspółmierności porodowej (O33.-)
Obejmuje:
 • wymienione stany jako przyczyna obserwacji, hospitalizacji lub opieki położniczej innego rodzaju, bądź przyczyna rozwiązania ciąży
O35.0 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) wady rozwojowej ośrodkowego układu nerwowego u płodu
Nie obejmuje:
 • aberracje chromosomalne u płodu (O35.1)
Obejmuje:
 • Opieka położnicza z powodu (podejrzenia):bezmózgowia
 • Opieka położnicza z powodu (podejrzenia):rozszczepu kręgosłupa
O35.1 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) aberracji chromosomalnej u płodu
O35.2 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) choroby dziedzicznej u płodu
Nie obejmuje:
 • aberracje chromosomalne u płodu (O35.1)
O35.3 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie choroby wirusowej u matki
Obejmuje:
 • Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie:cytomegalii u matki
 • Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie:różyczki u matki
O35.4 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu przez alkohol
O35.5 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu przez leki lub narkotyki
Nie obejmuje:
 • stan zagrożenia płodu w trakcie czynności porodowej i porodu spowodowany podawaniem leków (O68.-)
Obejmuje:
 • Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu przez narkotyki
O35.6 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu spowodowanego przez napromienienie
O35.7 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu spowodowanego innym postępowaniem lekarskim
Obejmuje:
 • Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie:badania układu krwiotwórczego
 • Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie:biopsji
 • Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie:nakłucia jamy owodni
 • Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie:stosowania antykoncepcyjnej wkładki wewnątrzmacicznej
 • Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie:wewnątrzmacicznego zabiegu operacyjnego
O35.8 Opieka położnicza z powodu innego (podejrzenia) uszkodzenia lub nieprawidłowości płodu
Obejmuje:
 • Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w przebiegu:listeriozy
 • Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w przebiegu:toksoplazmozy
O35.9 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzeń lub nieprawidłowości płodu, nieokreślonych