O35.7 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu spowodowanego innym postępowaniem lekarskim

EN: Maternal care for (suspected) damage to fetus by other medical procedures
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie:
  EN: Maternal care for (suspected) damage to fetus by:
  • nakłucia jamy owodni
   EN: amniocentesis
  • biopsji
   EN: biopsy procedures
  • badania układu krwiotwórczego
   EN: haematological investigation
  • stosowania antykoncepcyjnej wkładki wewnątrzmacicznej
   EN: intrauterine contraceptive device
  • wewnątrzmacicznego zabiegu operacyjnego
   EN: intrauterine surgery
Powiązane kody: