XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M95-M99 Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
M95 Inne nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nabyte zniekształcenia kończyn (M20-M21)
 • nabyty brak kończyn i narządów (Z89-Z90)
 • pooperacyjne patologie mięśniowo-kostne (M96.-)
 • wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego (Q65-Q79)
 • zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu] (K07.-)
 • zniekształcające choroby grzbietu (M40-M43)
M95.1 Kalafiorowate zniekształcenie ucha
Nie obejmuje:
 • inne nabyte zniekształcenia ucha (H61.1)