VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H65-H75 Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
H65 Nieropne zapalenie ucha środkowego
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (H72) w celu określenia współistniejącej perforacji błony bębenkowej.
Obejmuje:
 • z zapaleniem błony bębenkowej
H66 Ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (H72) w celu określenia współistniejącej perforacji błony bębenkowej.
Obejmuje:
 • z zapaleniem błony bębenkowej
H67 Zapalenie ucha środkowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H68 Zapalenie i niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza
H69 Inne zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza
H70 Zapalenie wyrostka sutkowatego i stany pokrewne
H71 Perlak ucha środkowego
Nie obejmuje:
 • nawrotowy perlak jamy po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego (H95.0)
 • perlak ucha zewnętrznego (H60.4)
Obejmuje:
 • Perlak jamy bębenkowej
H72 perforacja błony bębenkowej
Nie obejmuje:
 • urazowe pęknięcie błony bębenkowej (S09.2)
Obejmuje:
 • Perforacja błony bębenkowej:pozapalna
 • Perforacja błony bębenkowej:przetrwała pourazowa
H73 Inne zaburzenia błony bębenkowej
H74 Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
H75 Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej