VII Choroby oka i przydatków oka
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H40-H42 Jaskra
H40 Jaskra
Nie obejmuje:
 • jaskra dokonana (H44.5)
 • jaskra pourazowa po urazie w okresie okołoporodowym (P15.3)
 • jaskra wrodzona (Q15.0)
H40.2 Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania
Obejmuje:
 • Jaskra z zamkniętym kątem przesączania (pierwotna) (stan resztkowy):okresowa
 • Jaskra z zamkniętym kątem przesączania (pierwotna) (stan resztkowy):ostra
 • Jaskra z zamkniętym kątem przesączania (pierwotna) (stan resztkowy):przewlekła