VII Choroby oka i przydatków oka
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H30-H36 Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki
H35 Inne zaburzenia siatkówki
H35.5 Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne
Obejmuje:
 • Choroba Stargardta
 • Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
 • Zwyrodnienie:siatkówki (białoplamkowe) (barwnikowe) (żółtakowate)
 • Zwyrodnienie:szklistkowo-siatkówkowe
 • Zwyrodnienie:tapetoretinalne