VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G00-G09 Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
G01 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego w przebiegu zakażeń bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej (G05.0)
Obejmuje:
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:boreliozowe (A69.2)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:gonokokowe (A54.8)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:gruźlicze (A17.0)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:kiłowe:wrodzone (A50.4)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:kiłowe:wtórne (A51.4)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:leptospirozowe (A27.-)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:listeriozowe (A32.1)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:meningokokowe (A39.0)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:salmonellozowe (A02.2)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:w przebiegu duru brzusznego (A01.0)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:w przebiegu kiły układu nerwowego (A52.1)
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:wąglikowe (A22.8)